VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE

Informácie o možnostiach výroby, strojovom vybavení a používaných technológiách.

Komplexné možnosti výroby

Spoločnosť Hydrex zastáva pevné miesto medzi firmami v oblasti strojárenskom priemysle. Nosnú časť nášho výrobného programu tvorí hlavne výroba ozubení a planétových prevodoviek.

Divízia „Výroba“ si sama zabezpečuje technologickú prípravu výroby spolu s navrhovaním a programovaním pre dodávku zákazky na kľúč. Výroba ja podporovaná vlastnou konštrukciou v programe SOLIDWORKS a SOLID CAM, čím sú vytvorené podmienky aj pre prototypovú výrobu a vývoj nových výrobkov. V roku 1998 sme boli certifikovaní podľa ISO 9001. Odvtedy beží výroba podľa zásady manažérstva kvality. Na tento účel slúži aj 3D merací prístroj Wenzel, ktorý spolu so špeciálnym SW tvorí dôležitý kontrolný mechanizmus výroby a v konečnom dôsledku zabezpečuje spokojnosť našich zákazníkov.

Moderný strojový park

Pri realizácii našich výrobných objednávok používame moderné CNC obrábacie stroje. Na sústruhoch sme schopní opracovať rotačné časti do priemeru 800 mm s max. dĺžkou 2100 mm. Frézovacie centrá 4-osé, resp. 5-osé umožňujú upnúť obrobky s rozmermi 600 x 1000 x 450 mm, horizontálne frézy až 1000 x 1000 x 1000 mm. Na odvaľovacej, resp. obrážacej fréze sme schopní vyrobiť ozubenia do max. modulu 8. Pre presnú výrobu používame NC brúsiace stroje na plocho, resp. na guľato.

CNC horizontálne sústruhy a centrá

Typ – Výrobca Max. priemer sústruž. (mm) Max. dĺžka (mm) Max. hmotnosť (kg)
S-50i – Mikron 320 500
SBL-500 – Trens 405 750  220 / 420
QDC3 5M – Leadwell 600 1030 Hrot – 700
MCV1000 Speed – Leadwell 800 2035 Hrot – 1200

CNC vertikálne sústruhy (karusel)

Typ – Výrobca Max. priemer sústruž. (mm) Max. dĺžka (mm) Max. hmotnosť (kg)
SKJ 8 EN – Toshuin 630 300 2500

CNC 3-osé vertikálne centrá

Typ – Výrobca Rozsah pojazdov x/y/z (mm) Vzd. vretena od stola (mm) Max. hmotnosť (kg)
VMC1005 – Pinnacle 1020/610/610 100 – 710 850
QMBC – 25 – Pinnacle 2000/900/850 150 – 1000 3000

CNC 4-osé vertikálne centrá

Typ – Výrobca Rozsah pojazdov x/y/z (mm) Vzd. vretena od stola (mm) Max. hmotnosť (kg)
MCV1270 Power 1270/710/6120 100 – 720 1200

CNC 5-osé vertikálne centrá

Typ – Výrobca Rozsah pojazdov x/y/z (mm) Vzd. vretena od stola (mm) Max. hmotnosť (kg)
QMBX700 – Pinnacle 1400/710 /680)/810 100 – 720 1200 / 1000

CNC 4-osé horizontálne centrá s dvoma stolmi

Typ – Výrobca Rozsah pojazdov x/y/z (mm) Vzd. vretena od stola (mm) Max. hmotnosť (kg)
QMBH-500B – Pinnacle 650/560/560 50 – 100 400

CNC horizontálne a vyvrtávacie centrá

Typ – Výrobca Rozsah pojazdov x/y/z (mm) Vzd. vretena od stola (mm) Max. hmotnosť (kg)
QBMH – Sanco 1500/1180/1000 50 – 100

NC brúsky (na plocho a na guľato)

Typ – Výrobca Rozsah pojazdov x/y/z (mm) Rozmer magn. dosky (mm) Max. hmotnosť (kg)
QOCP1640 – Equiptop (plocho) 500/1000/500 400 – 1000
QMBC – 25 – Pinnacle (guľato) 1000/900/850 150 – 1000 15350/420-380

NC stroje na ozubenia (obrážačka a odvaľovačka)

Typ – Výrobca Hlavový priemer x, y Min. hlavový priemer x, y Max. hmotnosť (kg)
OHA CNC5 – TOS Čelakovice 500 50 150
OFA 32 CNC6 – TOS Čelakovice 320 40 250

Horizontálne vyvrtávačka

Typ – Výrobca Rozsah pojazdov x/y/z/w (mm) Priemer (mm) Max. hmotnosť (kg)
W100-A – TOS Vansdorf 1600/1120/900/1250 100 300

Chcete vedieť viac o možnostiach našej výroby? Pozrite si náš výrobný katalóg s výberom našich výrobkov

Naše služby

Ponúkame komplexné služby v strojárskej výrobe.

Výroba spoločnosti Hydrex vám zabezpečí nielen samotnú výrobu, ale aj kompletnú konštrukčnú a technologickú prípravu výroby na kľúč.

Konštrukcia

Na základe vašich požiadaviek spracujeme komplexnú konštrukčnú dokumentáciu v programe SOLIDWORKS s výstupom na SOLID CAM.

Technológia

Nasi technológovia navrhnú optimálny spôsob a postup opracovania tak, aby bola zachovaná maximálna presnosť a efektivita.

Výroba

Vďaka využívaniu moderných NC a CNC strojným zariadení dokážeme vyrobiť vaše zákazky komplexne na kľúč s vysokou presnosťou.

Kooperácie

V prípade potreby zabezpečíme kooperačne len niektoré časti strojového opracovania, ktoré nie je možné realizovať vo vašej spoločnosti.